четвъртък, 10 януари 2013 г.

Клуб по Сътрудничество в клуб "Озарение" през 2011-га година - 2-ра част :)

Клуб по Сътрудничество в клуб "Озарение" през 2011-га година - 2-ра част :)

Разрешаване на проблеми

I.        Как да изчистим гората около стадиона?

-    На доброволнически принцип да се съберем и да изчистим района около стадиона!;
-    Какъв е проблемът, ако си уточним дата и просто изчистим...;
-    Първо да уточним коя е нашата част от района около стадиона и тогава да я изчистим !;
-    Насрочваме дата и всички въоръжени с лопати, чували, грапи и т.н.;
-    Нека се консултираме с Общината - с нейна помощ и съдействие изчистим целия периметър около хотел „Стадиона”!;
-    ...заедно с почистването да засадим и цветни храсти!;
-    Ангажирам се да отида до Общината и да получа информация как се процедира в такива ситуации. Надявам се и да издействам и съдействие от тяхна страна!;

II.    Как да се справим със страха от тъмното?

-    Осветено помещение и със силна музика!;
-    Една светната лампа в коридора би трябвало да реши проблема.;
-    Чрез хомеопатия...;
-    Да се поставят на видни места табелки, че се охранява...;
-    Мисловно да изхвърлиш страха от себе си с помощта на молитва или медитация;
-    Чрез формулата: „Няма по-голяма любов от Божията любов – само Божията любов е любов!”;
-    Не да бягаш от страха си, а да се изправиш срещу него и така да го преодолееш!;

III.    Един човек  едновременно във всичките  си прераждания  ли живее?

-    Аз смятам, че е последователно и така има натрупване на информация и се доизграждаме като личности през преражданията си;
-    Хората живеят в няколко реалности паралелно...;
-    Считам, че живеем едновременно в миналото, настоящето и бъдещето и това неразбиране се нарича с думата прераждане;
-    За мен душата преминава през времето и носи със себе си познание – материализира се чрез тялото...;
-    Всичко е настояще и ако ние живеем с преражданията си – то то е паралелно в друго измерение;

IV.    Целта на релаксацията е да балансира съзнанието и тялото, а как да запазим създадената хармония за по-дълго време?

-    Просто да изчистим съзнанието си от негативната енергия, натрупана от претовареното ни ежедневие, а релаксацията няма как да я запазим, защото е вследствие на външна намеса (заобикаляща среда, звуци и т.н.);
-    Като цяло, трябва да се опитаме да сме по-спокойни, да преоткрием какво ни действа успокояващо и в онези моменти, когато загубим хармонията...чрез тях да си създадем метод за възвръщане на хармонията!;
-    Целта е не да променяме ситуацията или хората, а просто да приемеш дадената ситуация или хора, които разрушават хармонията в самите нас. Един вид да променим себе си спрямо дисбалансиращия фактор;
-    Действие (най-често мускулно), което да извършваме по време на хармонизирано и релаксирано състояние и когато изпаднем в стресова ситуация да извършваме онова действие, което да ни върне в онова състояние, когато сме били в хармония със самите себе си;
-    Чрез наизустени молитви и формулата „се справям със ситуацията”;
-    Чрез спомен (позитивен),за да променя нагласата от негативното си състояние;

V.        Как да спестя пари за екскурзия?
-    Точен разчет на нуждите ни и да премахне всичко, което може да бъде премахнато;
-    Грешен урок е това за спестяването;
-    Два пъти опитах да спестявам, единия път като отделях стотинките от портфейла си всяка вечер, а другия път спестих като на всяко трудово заплащане отделях определена сума за определен период от време;
-    Чрез съсредоточаване в крайната цел;
-    Чрез съсредоточаване върху най-неотложните нужди и енергийно да не си позволяваме да се разпръскаме, а за останалите нужди парите и решенията сами идват;
-    Да се устремим мисловно в онзи ден, заради който спестяваме пари;
-    Чрез съсредоточаване в по-ниски цени за стоките от първа необходимост и да се опитаме да не харчим излишно;

VI.    Имам желанието да заделям 10% от доходите си за да ги инвестирам в духовно развитие, за целта как да рекламирам това, с което се занимавам, за да печеля повече и респективно да отделям повече? Как да привлека клиенти?

-    Чрез човек, който да те рекламира и продава труда ти;
-    Чрез сайт на някаква различна тематика, която да вълнува голям брой хора, и така да рекламираш и своя труд пред повече „очи”;
-    Посредством хора, които се занимават с това, чрез агенции и разнообразна по вид реклама;
-    С целеустременост към задачата и нейното решение всичко се постига;
-    Има време за всичко, така например не всяко нещо се реализира през времето, което ние искаме да ни се случи – трябва да се подготвим на психологично ниво и едва тогава ще успеем във всяко начинание;

VII.    Разни:

-    Чрез простички жестове към нас самите, които ни карат да се чувстваме добре, отхвърляме напрежението и натрупващото се в нас „лошо” – само тогава можем да усетим „хубавото”, което ни заобикаля;
-    Не виждам смисъл в земните прераждания и като цяло в тази концепция за тях, след като нямаме спомените на отминалия опит;
-    Души сме на вселената, всяко прераждане, среща в живота ни, роднински връзки и т.н. – това е просто, защото трябва да отработим с човека пред нас нещо от миналия ни живот;
-    „Аз знам, че нищо не знам...”;
-    Вярвайте във Вас самите и дарявайте хората около себе си с любов;
-    Силата на човек е в това да се усъвършенства...;

„Силата на духа е сила дадена ни от Бог, да не се пречупим, за да помагаме на всички около нас с нашата целеустременост към духовно развитие и усъвършенстване”

Няма коментари:

Публикуване на коментар